Condicions de contractació


COMPROMÍS ALGEMICA 

ALGEMICA BARCELONA, S.L. es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: Vendre medicament.


CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ 

A continuació s'exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web algemica.com, propietat d’ALGEMICA BARCELONA, S.L. L'acceptació del present document comporta que l'usuari:

 • Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

 • Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

 • Que assumeix totes les obligacions aquí exposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web algemica.com d’ALGEMICA BARCELONA, S.L.

ALGEMICA BARCELONA, S.L. es reserva el dret de modificar aquestes "Condicions" per raons de mercat o empresarials, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.


IDENTITAT DE LES PARTS 

D'una banda, el proveïdor dels béns contractats per l'usuari és:   

ALGEMICA BARCELONA, S.L., amb NIF B66906355, inscrita el dia 08 de febrer de 2017, en el Registre Mercantil de Barcelona, Foli 72, Tom 45.768, Full B498336,

i d'una altra, l'usuari, registrat en el lloc web algemica.com mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat i vigència de les dades personals facilitades a ALGEMICA BARCELONA, SL


OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre ALGEMICA BARCELONA, S.L. i l'usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia, la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web algemica.com, d'un producte concret.


PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

El procediment de contractació podrà ser realitzat en català o castellà.

L'usuari, per poder comprar els productes oferts en algemica.com, ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

En el cas de registrar a algemica.com, l'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent i segur dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar a algemica.com la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules o expressions que tinguin com a finalitat confondre a altres per identificar-se com a membre integrant d’ALGEMICA BARCELONA, SL, així com expressions malsonants, injurioses i, en general, contràries a la llei o les exigències de la moral i bons costums.

Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, dirigint-se a l'apartat "Iniciar sessió" del web algemica.com.

Un cop ha estat identificat, s'informa que, de conformitat amb el que exigeix l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació, seguirà els següents passos:

 1. Selecció dels productes de la compra

 2. Afegir els productes seleccionats a la cistella de compra

 3. Comprovació de la comanda

 4. Facturació i enviament. En el cas que l'usuari no estigui donat d'alta, el sistema li demanarà que s'identifiqui o registri. En el cas de no registrar-se, el sistema permet realitzar la compra igualment sempre que faciliti les dades requerides. Mostra a l'usuari les dades de facturació i les dades d'enviament, donant la possibilitat de modificar-los.

 5. Pagament. Confirmació de comanda i elecció de la modalitat de pagament.

 6. Redirecció al terminal punt de venda virtual que s'hagi especificat.

En tot cas, la plataforma de contractació d’ALGEMICA BARCELONA, S.L. informarà l'usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via electrònica respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte contractat.


SISTEMA I MITJANS DE PAGAMENT 

El pagament de les comandes es pot realitzar: 

Mitjançant targeta de crèdit VISA O MASTERCARD: Totes les transaccions que impliquen la transmissió de dades bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur. El lloc web utilitza un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL ( "Secure Socked Layer"). Tota la informació transmesa viatja encriptada a través de la Xarxa. Així mateix, les dades de la targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament a Terminal Punt de Venda de l'entitat bancària BBVA ("TPV").

En tots els casos, en pagar amb targeta de crèdit se li demanaran sempre les següents dades:

 • El número de targeta

 • La data de caducitat

Codi de validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Si encara no ha rebut una clau personal d'ús exclusiu per a pagaments a Internet, li aconsellem que sol·liciti a la seva entitat financera adherir les seves targetes al servei de Comerç Electrònic Segur. Per a això, pot posar-se en contacte amb el seu banc o, si és client de banca electrònica, podrà demanar-ho online directament.

Les comandes s'enviaran després de la confirmació del pagament per part del client, mai abans. Si passats 15 dies després de la confirmació de la comanda, el client encara no ha satisfet l'import, l'empresa es reserva el dret de cancel·lar la comanda, quedant cancel·lades les condicions de venda prèviament confirmades.